Botanické zahrady v Česku

Botanická zahrada v Praze - nížinný deštný les
Pražská botanická zahrada v Troji láká především do tropického skleníku Fata Morgána

Historie českých botanických zahrad

Botanické zahrady hrají velkou kulturní roli. I když se tato role v průběhu času měnila, jejich podstata - tedy péče o živé sbírky, zůstala stejná.

V minulosti sloužily zahrady k pěstování užitkových a léčivých rostlin. Postupem času však převládla snaha předvést nové, exotické druhy. Za svoje pestré bohatství vděčí světové zahrady četným sběratelským expedicím. Zásluhou botanických zahrad byla rozšířena řada exotických druhů a došlo k záchraně mnoha vzácných exemplářů.

V současnosti se objevuje nový pohled na funkci botanických zahrad. Klade se větší důraz na vzdělávací a výchovné aktivity zaměřené na ochranu rostlinné rozmanitosti a biodiversity. Tyto aktivity jsou definovány v řadě mezinárodních smluv a projektů.

Historie botanických zahrad je úzce spjata s historií rozvoje lidské společnosti. Již ve starověku lidé pěstovali rostliny pro obživu i pro okrasu. Časem šlo i rostliny z cizích zemí. První zahrady byly zakládány v Mezopotámii, Egyptě, Číně či Řecku. Již kolem roku 570 př.n.l. vznikly bájné Zahrady Sedmiramidiny – jeden ze sedmi divů světa. Ve starověku i středověku měly velký význam především zahrady s léčivými rostlinami. Jako „botanické“ zahrady byly poprvé označovány zahrada v Athénách (r. 320 př.n.l.) a zahrada v Římě (r. 50 n.l.).

První zahrady v České republice

Botanická zahrada v Liberci

Botanická zahrada v Praze

Botanická zahrada v Brně

První botanická zahrada na našem území byla založena roku 1350 v Praze. Byla to bylinářská zahrada dvorního lékaře císaře Karla IV. Angela z Florencie. Kromě léčivých bylin tu Angelus pěstoval i některé vzácné druhy rostlin. Tato zahrada byla zrušena po roce 1782.

Další významná pražská zahrada byla vybudována v letech 1534 – 1536 a šlo o Královskou zahradu v Jelením příkopě u Pražského hradu. Na její realizaci se podílel italský architekt Paolo Spatio a zahradník Francesco. Kromě evropských druhů tu byly údajně pěstovány i druhy asijské, k čemuž byly zřízeny skleníky, fíkovna a oranžérie. Do dnešní doby byl zachován místní Letohrádek královny Anny. Po smrti Rudolfa II. začala upadat.

Roku 1775 byla zásluhou profesora botaniky a chemie Josefa Gottfrieda Mikana založena univerzitní zahrada v jezuitské zahradě v Praze na Smíchově. V únoru 1784 utrpěla při povodních újmu, ale byla obnovena. V roce 1989 byla tato zahrada přemístěna Na Slupi, kde je univerzitní zahrada dodnes.

Botanická zahrada Liberec

Botanická zahrada v Liberci se díky pestrému složení svých exotických sbírek řadí k předním evropským zařízením tohoto typu. Je nejstarší botanickou zahradou v České republice, byla založena roku 1876. Od poloviny 50. let si získávala své mezinárodní postavení pod vedením Pavla Smrže. Návštěvníky fascinuje největší leknín světa (viktorie královská), který každoročně v letním období rozkvétá již od roku 1956. Dále početné sbírky orchidejí, kaktusů, rozsáhlé alpinum, téměř tři sta let staré kamélie a v republice první expozice sladkovodních a později i mořských akváriích. Světoznámě uznávané jsou i místní sbírky masožravých rostlin.

Botanická zahrada Praha

Botanická zahrada hlavního města Prahy byla založena 1. ledna 1969 v Troji. Její dominantou je tropický skleník Fata Morgana. Nedílnou součástí zahrady jsou venkovní expozice včetně největší pražské vinice svaté Kláry. Významnou exotickou část přestavuje Japonská zahrada a expozice Turecka a Středomoří. Místní raritou je tříprstá stopa dinosaura, kterou na území zahrady odhalil v roce 2011 geolog Radek Mikuláš. Dnes najdeme nedaleko Vinice Sv. Kláry autentický odlitek této stopy, jejíž stáří je odhadováno na 210 miliónů let.

Botanická zahrada Plzeň

Botanická zahrada Plzeň je od roku 1981 součástí místní zoologické zahrady. Areál na území 21 ha je od roku 1996 přetvářen v zoogeografický park. Kroky milovníků rostlin vedou zejména do cca 300 m2 velkého skleníku, kde můžeme obdivovat zejména druhy sukulentů z Afriky, Madagaskaru, Kanárských ostrovů. Tento skleník byl zpřístupněn roku 1992. V roce 2000 přibyla expozice rostlin z Nového Zélandu. Sbírky obzvláštňují keře, menší stromy a cibuloviny. Botanická část zahrady v Plzni vás nadchne svou osobitou atmosférou.

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně

Tato botanická zahrada spadá pod Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu a je výukovým i účelovým centrem. Byla založena roku 1983 na ploše o rozloze 2 ha. Na dnešních 11 ha byla zahrada rozšířená v roce 1967. Areál je rozdělen do několika tématických okruhů. Zahrada pořádá každoročně na přelomu února a března výstavu orchidejí, která potěší oko i duši návštěvníků. Těšit se tu můžete i na další pořádané akce.

Botanická zahrada přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Důležitost botanické zahrady pro výuku i brněnskou veřejnost odůvodnil roku 1922 její zřizovatel prof. Josef Podpěra. Skleníky se sbírkami tropických a subtropických druhů rostlin této botanické zahrady zaujímají plochu 1100 m2 a venkovní část se rozkládá na ploše cca 1,5 ha. Botanická zahrada se chlubí celoročním zajímavým programem. Nový školní rok Masarykovy univerzity je pravidelně zahajován Zahradní slavností, jejíž součástí je mj. také vernisáž současného umělce. Zpravidla se tu konají tři výstavy do roka.

Botanická zahrada Olomouc

První botanická zahrada v Olomouci byla založena na přelomu 20. století na území Smetanových sadů. Později byla rozšířená o území v blízkosti sadů. Tato zahrada měla sloužit především školským a vědeckým účelům Univerzity Palackého. Dnes se na ploše tzv. Korunní pevnůstky v Bezručových sadech rozkládá areál botanické zahrady výstaviště Flora Olomouc s rozáriem, alpinem, zahradami národů i krátkodobými expozicemi jarních cibulnatých a hlíznatých rostlin. I v této zahradě jsou pro návštěvníky připraveny různé akce.

 

 

Průvodce Českou republikou

Silniční pravidla v Česku

Ubytování v Česku

Česká kuchyně

České památky, příroda a kultura

Historie Česka

Botanické zahrady v Česku

Kde, kam a jak v České republice

doprava krajina pomoc průmysl služby a nákupy statky stavby turistika a zábava ubytování a resorty voda vojenské vzdělání

Hledání

Hotely a penziony v Česku

Kraje České republiky

Hlavní město Praha Jihočeský Kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj
 
iDovolená.com - vaše dovolená začíná zde